Meta Zorgt werkt vanuit de visie dat om verandering bij cliënten voor elkaar te krijgen er een goede verbinding moet zijn tussen cliënt en hulpverlener.

Uit ervaring weten wij dat dat je veel meer bereikt met een cliënt als er een goede en open connectie is. De intrinsieke motivatie van de cliënt wordt dan eerder aangesproken.

In veel organisaties is weinig tijd voor de cliënten en is er bijna nooit een echt verbinding tussen cliënten en hulpverleners. De hulpverleners zijn vaak te druk met administratieve zaken en zitten hierdoor in hun hoofd en niet in hun gevoel. Zij raken de connectie met zichzelf en dus ook met hun werk en cliënten kwijt omdat ze te druk zijn om de administratieve rompslomp af te ronden. Bovendien vinden veel hulpverleners het eng om een diepere connectie aan te gaan met hun cliënten.

Meta Zorgt weet hoe belangrijk het is om echt naar de cliënten te luisteren en er echt voor de cliënten te zijn. Als dit niet aanwezig is in de relatie met de client dan kun je gedragsverandering meestal wel vergeten. Om deze reden streeft Meta Zorgt naar echte verbinding met cliënten en dus naar gedragsverandering bij cliënten. Hierdoor kunnen wij kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en bovendien ook meer bereiken in een kortere periode.

Meta Zorgt zet hierbij ook de ervaringsdeskundigheid van haar hulpverleners in. Ook dit zorgt voor veel meer connectie en begrip tussen hulpverlener en cliënt.